اولاْ جنگ را چه کسی به وجود آورد؟

نمـﻰشود گفت جنگ را فقط عراق به وجود آورد. همـﻪی قراین از اول کار نشان مـﻰداد که استکبار پشت سر عراق است؛ او را کمک نظامی کردند؛ از لحاظ تبلیغاتی به او کمک کردند و شورای امنیت را در خدمت متجاوز قرار دادند. با این که جنگ به این اهمیت در این نقطـﻪی حساس واقع شده بود، اما روزهایی گذشت که سازمان ملل در آن روزها، هیچ عکـﺲالعملی نشان نداد؛ این عادی نیست. در حملـﻪی عراق به کویت، بعد از چند ساعت شورای امنیت موضـﻊگیری کرد؛ اما در حملـﻪی عراق به ایران، تا وقتی تانـﻚهای عراقی پیـﺶروی مـﻰکردند، شورای امنیت ساکت و تماشاچی نشست؛ بعد از آن که هزاران کیلومتر را تصرف کرده بودند، شورای امنیت یک کلمه حرف زد، که آن هم تقبیح تجاوز نبود؛ عراق را ملامت نکرد که چـﻪرا تجاوز کرده و جنگ را شروع کرده است؛ به دو طرف گفت که حالا بیایید دست از جنگ بکشید و آتـﺶبس کنید! یعنی در حقیقت، تثبیت عراق در اراضی اشغالی ما. البته ما قبول نکردیم و آن قطـﻊنامه را رد کردیم.

شورای امنیت به خاطر این که در دست قدرﺕهای بزرگ بود و آﻥها هم پشت سر رژیم عراق بودند، تا آخر هم هیـﭻوقت نسبت به جنگ یک موضع کاملاً و صددرصد عادلانه نگرفت؛ تا ایـﻦکه در این اواخر، آن هم با زحمات زیاد و با تلاﺵهای فراوانی که از همه طرف کشیده شد، قطـﻊنامـﻪی 598 از شورای امنیت صادر شد.

شرق و غرب پشت سر عراق قرار داشتند. تقریباً تمام اروپا به عراق کمک کردند. در ایام جنگ، ما ایـﻦها را از روی حدس و گمان مـﻰگفتیم، قراین دلالت مـﻰکرد؛ ولی در این یکی دو سال اخیر، شواهد قطعی برای آن پیدا شد؛ همه اعتراف کردند و یکی یکی سندها بیرون آمد؛ کمک امریکا، کمک ناتو، کمک شوروی هم که از روز اول معلوم بود. بلوک شرق، همین کشورهای اروپای شرقی که اﻡروز دچار این مصیبـﺖها هستند، بزرﮒترین خدمت را در طول جنگ به رژیم عراق کردند؛ ارتجاع منطقه هم که جای خود دارد. بنابراین، جنگ را رژیم عراق به تـﻦهایی بـﻪوجود نیاورد – رژیم عراق یک عامل بود – جنگ را همـﻪی دنیای استکباری و مـﻦتبع او بـﻪوجود آوردند؛ این اﻡروز چیز روشنی است و احتیاج به بحث زیادی ندارد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 8 نظر / 15 بازدید
نيما

سلام.. مکرها به خودشان بازگشت..

علی انصاری

سلام دلاور سال نو بر شما مبارک باد انشا الله که سالی پر خير و برکت همراه با موفقيت روزافزون داشته باشيد /// آقا ما طی مسافرت های نوروزی ۳ روز هم اومديم شيراز توفيق حاصل شد که خدمت شاهزاده چراغ هم بريم عجب با صفاست . خيلی دلم می خواست يه سر بيام کانون ولی وقت نکردم . توی شيراز هم تقريبا نزديک شما بوديم محل استقرار ما خيابون شهيد محلاتی بود (مفهومه که ) نزديک حسيينيه عاشقان ... انشا لله دفعه بعدی حتما سر ميزنم يا علی

mahdi

هميشه شيعه مظلوم بوده. نميدونم اين شايد شده جزو قوانين هستی. از بعد از رحلت پيامبر اين ظلم شروع شد و همين الان شيعيان تايلند رو بجرم محب علی بودن تکه تکه ميکنند. آدم وقتی فکر ميکنه که چی ميگذره به دل يوسف فاطمه ديوونه ميشه. اما اندکی صبرصحر نزديک است. انشاالله. يا حق

یکی مثل خودت

سلام ...من همين قدر ميدونم که عجب صفايی داشتن اونا ..ما کجاييم واونا کجا؟

حاج کاظم!

بسم رب الشهدا// سلام به همه بر و بچ شيرازی// راستش من همين ديروز از شيراز اومدم شب اربعين شيراز بوديم کلی حالمون گرفته شد اصلا انگار نه انگار که اربعينه فقط يه هيئت نرسيده به شاه چراغ بود که انگار فقط زنونه بود! شاه چراغ هم خبری نبود شايد هم کم سعادتی ما بود ...

A

و سر انجام جام زهر نوشيده شد!!!!!!!!!

091

سلام . چاکریم

فاطمه

استكبار جهاني كه منافع خود را در خطر ديد.